PASA | PVSA AGM 2022 meeting

AGM MEETING 2022

Notice of Annual General Meeting (AGM)

The Annual General Meeting of the Parrot Breeders Association of Southern Africa (PASA) will be held on Saturday the 3rd of September 2022, at the Elgro River Lodge Northwest.

All club representatives as well as affiliated members are invited to attend the meeting and share in the overview of the past year as well as the planning for 2023/4.

Agenda Points & Enquiries please contact us on : admin@pvsa.co.za
Accommodation Reservations on: 018 2911333 / www.elgroriverlodge.co.za

Date: 02 & 03 September 2022
Time: 09.00 Symposium will start followed by AGM.
Venue: Elgro River Lodge.

COVID 19 regulations will be adhered to.

Kennisgewing van Algemene Jaarvergadering (AJV)

Die Papegaai Telersvereniging van Suidelike Afrika (PVSA) hou ons Algemene Jaarvergadering op Saterdag, 3 September 2022, te Elgro River Lodge in Potchefstroom Noordwes.

Alle ge-affilieerde lede en klub verteenwoordigers word uitgenooi na ‘n oorsig van die jaar se bedrywighede en die beplanning vir 2023/4.

Agenda punte en navrae kan aan admin@pvsa.co.za gerig word.
Verblyf Besprekings: 018 2911333 / www.elgroriverlodge.co.za

Datum: 02 & 03 September 2022
Tyd: 09:00 Simposium begin gevolg deur AJV
Plek: Elgro River Lodge.

COVID 19 reels sal gehandhaaf word.