CITES Deel 1- ‘n Bietjie agtergrond oor CITES en hoe ons as Papegaaitelers geraak word deur CITES en besluite geneem deur CITES

CITES (die Konvensie in Internasionale Handel in Bedreigde Spesies van Wilde Fauna en Flora) is ‘n internasionale ooreenkoms tussen regerings (partye). Dit het ten doel om te verseker dat internasionale handel in (monsters) van wilde diere en plante nie die voortbestaan van die spesie bedreig nie.

CITES is opgestel weens ‘n resolusie wat in 1963 aangeneem is.  1 Julie 1975 het CITES van krag geword.

Die behoefte aan CITES

Jaarliks na raming, beloop internasionale handel in Wilde Fauna en Flaure  miljarde dollar, wat honderde miljoene plant- en diere monsters insluit.

Omdat die handel in wilde diere en plante grense tussen lande oorsteek is, is CITES in die gees van sulke samewerking in die lewe geroep. Vandag verleen dit verskillende grade van beskerming, aan meer as 40 000 spesies diere en plante, of dit nou as lewendige spesies, pelsjasse of gedroogde kruie verhandel word.

‘Conference of Parties’  (CoP)

CITES is ‘n internasionale ooreenkoms waaraan lande vrywillig voldoen. State wat ingestem het om gebonde te wees aan die Konvensie  (CITES) staan bekend as partye. Alhoewel CITES wetlik bindend is op die partye – met ander woorde, hulle moet die Konvensie implementeer – neem dit nie die plek van nasionale wetgewing in nie. Dit bied eerder ‘n raamwerk wat deur elke party gerespekteer moet word, wat sy eie regering se wetgewing moet aanvaar om te verseker dat CITES op nasionale vlak geïmplementeer word.

CITES het ‘n lidmaatskap, met nou 184 partye.

CITES en die invloed daarvan het vir ons as Papegaaitelers, toe die African Grey papegaai, in Aanhangsel 1 as bedreig spesie gelys is, meer prominent geword . 

Die res is geskiedenis, met verskeie streng implikasies vir geregistreerde AG-telers om AG Papegaaie kommersieel te teel het die PVSA onderhandel om die AG suksesvol in SA te teel.

DEEL 2 – sal fokus op die Subkomitees in CITES en die belangrikheid van PASA betrokkenheid!